Pohřeb

Smrt je součástí života. Křesťané věří, že Bůh překonává i smrt a dává lidem nový život. Pohřeb členů církve má zpravidla podobu pohřební bohoslužby, v níž zvěstované evangelium o vzkříšení z mrtvých a odpuštění hříchů posiluje naději a potěšuje zarmoucené. Společenství při pohřebním shromáždění přináší povzbuzení z lidské blízkosti. Na přání zesnulého nebo na žádost pozůstalých je možno pohřební bohoslužbou posloužit i těm, kdo nebyli členy církve. V případě žádosti o tuto službu církve kontaktujte farní úřad, který poskytne základní informace a nabídne pomoc.