O sboru

Kdo jsme

Českobratrská církev evangelická, stručně zvaná Evangelická církev, vyznává víru v Boha Otce, Syna a Ducha svatého, která ji spojuje s křesťany všech vyznání a všech dob. Vyjadřuje svou naději, že spolu s ostatními křesťany má účast na jedné obecné Kristově církvi, díle Ducha svatého. Za jediné pravidlo víry a života uznává Boží slovo dosvědčené v Písmech Starého a Nového zákona, jejichž středem je Boží zjevení v Ježíši Kristu.

Věříme v Boha, věříme, že život je dar, který máme přijímat s vděčností a pokorou. Pokud tuto víru přijmeme, stane se neodmyslitelnou součástí našeho života. Když víme, čemu jsme uvěřili, můžeme se o to v životě opřít. Můžeme z víry čerpat důvěru, že náš život má smysl.

Sbor na Facebooku: https://www.facebook.com/cceklobouky

Fotky sboru na rajceti: https://cceklobouky.rajce.idnes.cz