Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu s farářem nebo jáhnem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele a pomáhá jim v jejich práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatelů, starších i celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem. Stávající staršovstvo bylo zvoleno na výročním sborovém shromáždění v březnu 2017.
Řád o správě církev - staršovstvo

Členové staršovstva jsou:

Zuštinová Martina - předsedkyně staršovstva, farářka sboru - 608579839 cceklobouky@seznam.cz
Vostřák Tomáš - místopředseda staršovstva, kurátor sboru - 774936575 tvostrak@gmail.com
Zajíc Petr - místokurátor - 777825555 zajic@rikfer.cz
Kordiovská Jaroslava - pastorační pracovnice, pokladní - 724210357 kordiovska.j@seznam.cz

Blažek Petr - 776253657 blazek.pitr@centrum.cz Klobouky u Brna
Danuše Bobková - 737402168 danuse.bobkova@seznam.cz, Klobouky u Brna
Dostálová Hana - 604781703 dost.h@seznam.cz, Klobouky u Brna
Chlápek Vlastimil - 778474978 vlastimil.Chlapek@seznam.cz, Bohumilice
Chrástková Jitka - 604425116 jimatej@seznam.cz, KS Brumovice
Jež Pavel - 777138725 pavel.jez@seznam.cz, KS Velké Hostěrádky
Lexová Jana - 777936576 lexova@betlem.org, Kašnice
Lexa Lubomír - 606254113 lexa1@seznam.cz, Krumvíř
Oprchalová Libuše - KS Morkůvky
Pilát Jiří - 737448591 pilatji@seznam.cz, Klobouky u Brna
Vinterová Libuše - 731581649 vintero@sosklobouky.cz, učetní sboru
Sedláček Vít - 776636401 vinarstvi.sedlacek@centrum.cz
Zvonařová Rut - 728447160 rutzvonarova@gmail.com, Borkovany
Šedivý Josef - 608 174 823 josef.sedivy@email.cz, Brumovice
Marcela Adámková - náhradnice, KS Morkůvky
Květa Moučková - náhradnice, Klobouky u Brna
jako host je zván zástupce mládeže