adventní koncert č2. Musica da camera Brno

Evangelický sbor v Kloboukách u Brna zve na druhý adventní koncerty na čtvrtou adventní neděli od 18 hodin v evangelickém kostele v
Kloboukách.

18. prosince od 18 hodin pak smíšený komorní sbor Musica da Camera Brno s orchestrem.

adventní koncert č1. Svítání

Evangelický sbor v Kloboukách u Brna zve na první adventní koncert na druhou adventní neděli od 18 hodin v evangelickém kostele v
Kloboukách.

4. prosince od 18 hodin zde vystoupí brněnská skupina Svítání s pestrým programem od folku po svou vlastní originální tvorbu

Adventní trh

Vážení přátelé,
blíží se advent a tak si dovovolujeme Vás pozvat na slavnostní bohoslužbu na
první adventní neděli 27.11. v 9.30 v Kloboukách.
Také srdečně zveme na adventní trh 27.11. od 14:00 k evangelickému kostelu.

Budete si moci koupit výrobky diakonie, adventní věnce, med a mnoho dalších
rukodělků a dárků na Vánoce. Připraven bude horký punč, pečení tradičních
vánočních oplatek a zdobení staročeských perníčků.

Vítáni jsou i prodejci vlastních rukodělků, ti se mohou hlásit na
evangelické faře

Slavnost Díkůčinění

Při Bohoslužbě poděkujeme Pánu Bohu za vše, co od něj dostáváme, budeme slavit sv. Večeři Páně.
Kázáním nám poslouží bratr synodní senior Pavel Pokorný.
Do své nové práce bude při této slavnostní bohoslužbě uveden pastorační pracovník v našem sboru bratr Petr Zajíc.
Zároveň zveme na společné posezení po bohoslužbě u dýňové polévky a pohoštění formou "potlachu" - budeme spolu sdílet to, co přineseme.

Rodinná bohoslužba

Srdečně Vás zveme na rodinnou bohoslužbu se sv. Večeří Páně 4. září v 9:30 v Kloboukách.

Dětem vyprosíme požehnání do nového školního roku, protože dál přece nejdeme sami.

Po bohoslužbě si opečeme špekáčky a s dětmi obarvíme trička.