Noc kostelů 2021

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, tentokrát bez velkého programu, ale o to možná útulněji. Prostor bude na popovídání u táboráku i ztišení v kostele.

Nabídka odlehčovacích služeb

Pro seniory a dospělé osoby s tělesným nebo jiným zdravotním postižením

Kurz základů evangelické teologie v Brněnském seniorátu

Záměr: Poskytnout zájemcům ucelenou informaci o základech evangelické teologie, nabídnout účast na společenství vytvořeném skupinou účastníků i prostor k reflexi. Očekávaní zájemci: Členové sborů brněnského seniorátu, kteří uvažují o službě výpomocného kazatele, ale také další zájemci o hlubší vzdělání v evangelické teologii. Příslušnost ke kterékoli církvi ani deklarovaný vztah ke křesťanskému vyznání však není podmínkou účasti.

Doba konání: Červen 2021 – červen 2024.

Kurz pro vzdělávání nejen budoucích výpomocných kazatelů

Všem sborům Brněnského seniorátu ČCE

Od června tohoto roku bychom v našem seniorátě rádi zahájili nový cyklus vzdělávání pro všechny, kteří mají hlubší zájem o bohoslovecké vzdělávání a chtěli by do větší hloubky poznat život naší církve.

Bohoslužby na Velký pátek a Neděli velikonoční

Milí přátelé v Kristu, těší nás, že spolu můžeme slavit bohoslužby, i když je to omezeno vládními nařízeními. Nemůžeme se proto sejít v normálním počtu - minulé roky se nás na svátky scházelo hodně přes sto.
Minulý rok jsme se sejít nemohli vůbec, tyto Velikonoce se může účastnit bohoslužeb 20 lidí dole v kostele
a 10 nahoře na kůru. Jsme tedy hodně omezeni. Těšíme se na slavení, na které jsme byli zvyklí dříve.
Zatím ale při slavení bohoslužeb dodržujeme platná nařízení: Dezinfekce rukou, respirátory, dvoumetrové rozestupy, posloucháme hudbu místo společného zpěvu.