Kazatelské stanice

Kromě hlavního kostela v Kloboukách u Brna se lidé z našeho sboru schází také v kazatelských stanicích:

Morkůvky, Brumovice, Velké Hostěrádky, Bohumilice, Borkovany

Mapa sboru

Přibližná mapa působení sboru se všemi kazatelskými stanicemi.

mapa