velikost písma: AAA
calendar

Sborový kalendář

« předchozí týden Zobrazený týden: 39 (26.09-02.10) další týden »
středa 28.9.2016 16:00 biblická hodina pro děti v Brumovicích
  17:00 biblická hodina pro dospělé v Brumovicích
čtvrtek 29.9.2016 17:00 setkání dětí - skupina ve Velkých Hostěrádkách
  18:00 biblická hodina pro dospělé v Kloboukách
pátek 30.9.2016 15:00 Konfirmační
  16:00 setkání dětí - skupina starších (kluci) v Kloboukách
  16:00 setkání dětí - skupina starších (děvčata) v Kloboukách
  18:00 zkouška pěveckého sboru Izmael
sobota 1.10.2016 18:00 setkání mládeže
neděle 2.10.2016 8:00 bohoslužby v Morkůvkách
  9:30 bohoslužby v Kloboukách (pro děti bude připraven program - nedělka)
  11:00 bohoslužby ve Velkých Hostěrádkách
Není-li uvedeno jinak, setkání se konají na evangelické faře, Brněnská ulice 30, Klobouky u Brna

actuality

Aktuality

Voda je nepostradatelná, nutná a zároveň nenápadná, samozřejmá. Její význam nám často dochází, až když k ní nemáme přístup. Někdy se však životodárná síla rozbouří, překročí své břehy a ničí. Tématu vody z různých úhlů pohledu se bude věnovat Sjezd (nejen) evangelické mládeže, který se koná v Třebíči 7. – 9. října.

 

Motto „Dál tou vodou“ se prolne většinou připravovaných programů – ať už se jedná o biblické programy a dílny, promítání filmu H2Omx o projektu shromažďování dešťové vody v Mexiku nebo například přednášku ekologa Jakuba Žárského, který se zabývá výzkumem mikrobiálních společenstev v ledovcových povodích Arktidy.

Účastníci se mohou těšit na hudební kapely (např. Kryštofovy staré věci), improvizační divadlo v podání skupiny Bafni!, modlitby Taizé, hlasovou a instrumentální dílnu, sportovní vyžití nebo komentované procházky města. Novinkou letošního ročníku jsou patnáctiminutovky inspirované konferencemi TEDx. V neděli dopoledne akci zakončí společné bohoslužby.

Sjezdu (nejen) evangelické mládeže se pravidelně účastní několik set evangelíků z celé republiky, dveře jsou ale otevřené i lidem jiných vyznání a nevěřícím. Setkání připravuje Českobratrská církev evangelická od roku 1990, kdy po éře socialismu navázala na tradici prvorepublikových setkání. Pokaždé se koná na jiném místě republiky. Obsahem akce jsou dílny, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, film, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů. Cílem je vést mladé lidi k samostatnosti, toleranci, rozvíjení ekumenických kontaktů, získávání kulturního rozhledu a schopnosti orientovat se v dnešní společnosti.

Podrobný program a informace o přihlašování lze nalézt na http://sjezd.mladez.evangnet.cz/2016/.

Zveřejněno 7.9.2016 ve 14:36:04 uživatelem Martina Pumrová

Máte kreativního ducha?

Chcete společně strávit příjemný den a půl

a při tom vytvořit biblické postavičky,

které budeme moci využívat při práci s dětmi

a na biblických hodinách?

Přijďte na kurz výroby biblických postaviček!

Termín: 21. října (páteční večer) a 22. října (sobota celý den)

Závazné přihlášky posílejte na: cceklobouky@seznam.cz

 

Zveřejněno 7.9.2016 ve 14:35:57 uživatelem Martina Pumrová

I tento rok vyjela část našeho sboru na rodinnou dovolenou na Blažkov.  Letos jsme se v etapové hře vydali po stopách prvních křesťanů. Příběhy čtyř dávných postav nás provázely na cestě do Říma, kde měla čtyři družstva hráčů pomoci zachránit pronásledované křesťany. Povídali jsme si o solidaritě, o ohledu na druhé, ale také o rozumnosti nebo bdělosti. Nechyběla ani noční hra, ve které hráči prokázali svou odvahu a smysl pro orientaci. Ve výtvarných dílnách využili děti i dospělí svou představivost a kreativitu - vyráběli jsme náramky, mýdla, leptali sklo, chodili na procházky. Paní kuchařka nás jako každý rok rozmazlovala výbornou kuchyní.

Každý den jsme začali pobožností a zpíváním.

V pátek se konal tradiční jarmark. Rodiče připravili pro děti širokou škálu úkolů: lukostřelbu, poznávání zvířat, cvičení paměti a fyzických dovedností, skládání origami a puzzle, setkání se čtyřmi živly: vodou, vzduchem, zemí, ohněm... Hráči mohli plněním úkolů získávat peníze, za které si na jarmarku koupili hračky nebo sladkosti.

Budeme se na Blažkov těšit zase příští rok.

Fotografie k nahlédnutí zde:http://www.evangelici-klobouky.rajce.idnes.cz

Zveřejněno 8.8.2016 ve 21:14:38 uživatelem Jozef Držiak

Seniorátní souznění 2016

Zveřejněno 14.6.2016 ve 22:35:14 uživatelem Stanislav Heller

Zveme na přednášku Michala Kislického - Kodyho o pomáhání na Ukrajině.

V pátek 6. listopadu v 17 hodin na faře.

Zveřejněno 5.11.2015 ve 12:54:28 uživatelem Martina Pumrová

Caine-Mi

Zveřejněno 9.9.2015 v 7:56:06 uživatelem Stanislav Heller

Přednáška Ukrajina

Zveřejněno 10.4.2015 v 16:11:35 uživatelem Stanislav Heller

Kurz keramiky

v sobotu 14. února 2015 v 15 hodin

na evangelické faře

 

budeme vyrábět originální keramické květináče,

 které zvládne i začátečník

 

 Zájemci, přihlaste se na tento e-mail: danuse.bobkova@seznam.cz

nebo tel. 737402168.

Cena kurzu je 200 Kč

Zveřejněno 5.2.2015 v 9:53:34 uživatelem Martina Pumrová

Předběžný program X. ročníku sborového putování

8. – 10. května 2015


Letos se vydáme na Vysočinu, navštívíme kraj kolem Jihlavy Jindřichova Hradce.

Vyjedeme již tradičně v pátek ráno směrem na Třebíč, kde bude naše první zastávka. Zde navštívíme židovskou čtvrt s bazilikou sv. Prokopa, tedy památky, zapsané do seznamu UNESCO.

Další zastávku si uděláme v nádherném městě Telči, kde nemůžeme nenavštívit zámek a uděláme si čas i na prohlídku proslulého náměstí.

Večeře a nocleh nás čeká ve Strmilově v hotelu Komorník. Zde budeme ubytováni po oba dva dny, včetně snídaní a večeří. Jídlo na oběd si stejně jako v letech předešlých připravte s sebou do batůžku.

V sobotu navštívíme Žirovnici a muzeum knoflíkářství a perleťářství. Odtud se naše cesta bude ubírat do města Pelhřimov, kde je spousta zajímavých památek – my navštívíme to nejzajímavější – muzeum kuriozit. Budeme pokračovat do Jihlavy, kde si prohlédneme historické podzemí. Poslední zastávku si uděláme v Třešti, kde zavítáme do Muzea Vysočiny s expozicí betlémů.

Nedělní dopoledne nás čeká bohoslužba v evangelickém kostele ve Strmilově. Poté ještě stihneme si prohlédnout tkalcovnu a pražírnu kávy ve Strmilově. Cestou domů se zastavíme ve Slavonicích, případně zámek v Jaroměřicích. S návratem domů počítám kolem 18 hod. Celkem najedeme asi 600 km.

Věřím, že i letos bude program zajímavý a pestrý, podrobný a již aktuální program bude doručen těm, kteří se závazně přihlásí. Vzhledem k omezené kapacitě ubytování můžeme vzít maximálně 39 lidí. Hlásit se můžete buď odpovědí na tento e-mail, nebo tel. 737402168 nebo na evangelické faře v Kloboukách. Současně s přihláškou vybíráme zálohu 1000 Kč. Pokud budete chtít platit bankovním přechodem, zašleme na vyžádání číslo účtu.

Těším se, že spolu zase prožijeme pěkný květnový víkend.

Zdravím Dana Bobková

Zveřejněno 25.1.2015 ve 12:24:11 uživatelem Stanislav Heller

Tým připravující bohoslužby pro děti zve na

dětské bohoslužby!

 

Již několik let připravují angažovaní rodiče v různém složení tzv. nedělku pro děti.

Protože chceme s dětmi žít víru tak, aby jim byla přístupná, snažíme se o to předávat jim ji tak, aby ji mohly chápat. Proto si spolu hrajeme, vyprávíme a tvoříme. Děti se těchto bohoslužeb mohou aktivně účastnit, mohou se podílet na jejich vytváření.

Podle věku se mohou děti účastnit těchto dětských bohoslužeb samy nebo za doprovodu (rodičů, sourozenců, prarodičů, kmotrů apod.). Dětské bohoslužby se zaměřují na děti do věku konfirmace.

Bohoslužbu začínáme společně se sborem v kostele v Kloboukách u Brna. Po pozdravení, modlitbě a první písni, dostaneme zapálenou svíčku a odcházíme na faru, kde si ve formě přístupné dětem povídáme o evangeliu, hrajeme si, zpíváme, modlíme se a tvoříme.

Tým připravující dětské bohoslužby se schází na začátku kalendářního roku, kdy sestaví program na další rok. Pak je na jednotlivých členech týmu, jak téma zpracují. Rádi bychom tyto bohoslužby udrželi živé, jsme proto vždy rádi, když nás posílí někdo nový.

Budeme mít radost, když se vedle již známých rodin potkáme i s rodinami novými.

Těšíme se na Vás.

Srdečně farářka sboru Martina Pumrová

 

Zveřejněno 8.1.2015 ve 12:51:21 uživatelem Martina Pumrová

Více aktualit »