Bohoslužby na Velký pátek a Neděli velikonoční

Novinka

Milí přátelé v Kristu, těší nás, že spolu můžeme slavit bohoslužby, i když je to omezeno vládními nařízeními. Nemůžeme se proto sejít v normálním počtu - minulé roky se nás na svátky scházelo hodně přes sto.
Minulý rok jsme se sejít nemohli vůbec, tyto Velikonoce se může účastnit bohoslužeb 20 lidí dole v kostele
a 10 nahoře na kůru. Jsme tedy hodně omezeni. Těšíme se na slavení, na které jsme byli zvyklí dříve.
Zatím ale při slavení bohoslužeb dodržujeme platná nařízení: Dezinfekce rukou, respirátory, dvoumetrové rozestupy, posloucháme hudbu místo společného zpěvu.
Nebudeme také slavit Večeři Páně. Nezdá se nám to 100 procentně bezpečné a nechceme vystavovat lidi se slabší imunitou žádnému riziku.

Přes to všechno slavit Velikonce jde. Při bohoslužbách ale i doma nebo v přírodě. Jak na to se dočtete v kázání
z Květné neděle a ve sborovém dopisu Zvony duben 2021 - najdete je ve Slože ke stažení. 

Ať se uvidíme brzy nebo za čas, přejeme vám všem Boží požehnání a věříme, že jsme spojeni i na dálku v Duchu svatém!

Martina Zuštinová