velikost písma: AAA

Kazatelská stanice Velké Hostěrádky

Nedaleko římskokatolického kostela ve Velkých Hostěrádkách, uprostřed hřbitova, stojí evangelická kaple, kde se scházíme ke konání bohoslužeb.

Historie

Ve Velkých Hostěrádkách se v minulosti vyskytovala velmi početná skupina evangelíků. Na počátku dvacátého století se zde vyskytovalo kolem 350 osob s evangelickým vyznáním, což je z celkového počtu zhruba 760 obyvatel (1900) velmi významná část. Dnes se k Českobratrské církvi evangelické hlásí ve Velkých Hostěrádkách 30 osob. (zdroj: Sčítání lidu z roku 2011, ČSÚ)

Když v roce 1856 ministerstvo kultu a vyučování vydalo výnos, že evangelíci v českých zemích mohou stavět věže se zvony a hřbitovy, evangelíci ve Velkých Hostěrádkách se rozhodli postavit modlitebnu a vlastní hřbitov. Stavba byla hrazena sbírkou. Ve stejné době vznikla také většina evangelických hřbitovů.

V roce 1857, za velkého nadšení členů církve, byla nová modlitebna slavnostně otevřena. Modlitebna byla stejného roku posvěcena seniorem Totuškem a roku 1860 na ni byl umístěn zvon. Druhý zvon, který byl darován evangelickým sborem v Kloboukách, byl na věž modlitebny zavěšen v květnu roku 1925. Rovněž tyto zvnony byly za německé okupace v roce 1942 odvezeny pro válečné účely. Věž kaple je dnes bez zvonů, protože jediný zvon byl v roce 1942 převezen do evangelického kostela v Kloboukách u Brna, kde slouží jako umíráček.

Bohoslužby

Bohoslužby se zde konají jednou za 14 dní v neděli v 11:00 hod. Aktuální rozpis bohoslužeb najdete zde.

Kde nás najdete?Hledat kazatelskou stanici na mapy.cz

Fotogalerie

Kostel ve Velkých Hostěrádkách