velikost písma: AAA

Lidé ve sboru

100 let sestry Drahomíry Rožnovské - 2.11.2014

Drahomíra Rožnovská se narodila 2. 11. 1914 v Kloboukách do zemědělské rodiny manželům Marii a Jakubovi Hutákovým jako druhorozená dcera. Měla tři sourozence – sestry, starší Jarmilu a mladší Lýdii a Boženu. V Kloboukách navštěvovala obecnou i měšťanskou školu. Po jejím ukončení pracovala s rodiči a sestrami na rodinném hospodářství. V červenci 1937 se provdala za Jana Rožnovského z Klobouk, který měl v té době obchod – železářství, kde mu vypomáhala. Narodily se jim dvě dcery Drahomíra (1939) a Jarmila (1945). Od roku 1950, kdy byl obchod zrušen, byla v domácnosti. Po založení JZD v Kloboukách se stala jeho členkou a pracovala v něm až do odchodu do důchodu. V roce 1975 ovdověla a žije i dále s mladší dcerou Jarmilou a její rodinou.

Celý její život je provázen vírou v Pána Boha, ke které byla odmalička rodiči vedena. V Klobouckém evangelickém kostele byla pokřtěna, navštěvovala nedělní školu, náboženství a byla konfirmována. Pokud jí to zdravotní stav umožňoval, účastnila se nedělních shromáždění, ráda si četla z Evangelického kalendáře, čtení Na každý den a velkou posilou jí byly křesťanské písničky ze zpěvníku. Od května 2012 je upoutána na lůžko a přesto si často pobroukává písně „Pojď k Spasiteli“ a „Má Pán Ježíš má mě rád“.

První fotografie je z nedělní školy - sestra Rožnovská sedí po pravé ruce katechetky. Druhá fotografie je cca 2 roky stará, kdy sestra Rožnovská ještě mohla být na vozíku.