velikost písma: AAA

Sborové akce

Sborový den na konec školního roku 30. června 2013

Setkání senoirů 23. června 2013

Bohoslužba na Nový rok 2013

Nový rok 2013 začal již tradičně ekumenickou bohoslužbou 1. ledna odpoledne. Letos byl hostitelem katolické i bratrské církve kloboucký evangelický sbor a bohoslužba se tedy konala v evangelickém kostele.

Adventní trh 1.12.2012

Evangelický sbor v Kloboukách pořádal letos podruhé adventní trh na zahradě před evangelickou farou. Letos si mohli návštěvníci zakoupit drobné, především vánočně orientované dárky u 10 stánků - svícny a adventní věnce, perníčky i domácí trubičky, andělíčky ze šustí, korálky a šperky, vánoční stromečky z pedigu, ručně pletené doplňky,med a medovinu, keramiku od dětí, práce dětí z Arkénie. K občerstvení byla nabízena teplá medovina a horký punč a letos poprvé také byl pro návštěvníky připraven výborný hovězí guláš. Příjemnou atmosféru dotvářela vánoční hudba linoucí se ze starého gramofonu. Výtěžek z akce, společně s výtěžkem z adventního koncertu Musica animae bude zaslán na konto Lékaři bez hranic.

Text, foto Dana Bobková

Příměstský tábor 2012

V letošním roce opět připravil evangelický sbor na letní prázdniny příměstský tábor pro děti mladšího školního roku. 16. července přišlo na faru všech 24 přihlášených dětí, aby zde soutěžily, hrály si a prožily společně krásný prázdninový týden. Pokud počasí dovolilo, odehrávaly se všechny aktivity venku, v přírodě. Občas nás překvapila i dešťová přeháňka, ale naštěstí nebyla tak častá, abychom museli měnit připravený program. Poslední den týdenního společného pobytu měli možnost pozvaní rodiče shlédnout fotografie z činností celého týdne, včetně módní přehlídky batikovaných triček, která vznikla na tomto táboře a dětem se moc podařila. Celý týden se nesl v duchu vzájemné pohody, radosti a spokojenosti.


Dana Bobková, Miriam Petrová, vedoucí tábora
text, foto: D. Bobková

Zahradní slavnost na ukončení školního roku 2011/2012

Zahradní slavnost byla uspořádána v neděli 24. června 2012 po skončení bohoslužeb na zahradě evangelické fary. Přítomní dospělí i děti si mohli zakoupit grilovaný steak nebo klobásu a poobědvat u společného stolu pod velkým, k této příležitosti postaveným, altánem. Následoval program, který připravila děvčata z Art Smajlíku – loutkové  ivadelní představení a tanec s prapory. Zatímco dospělí si povídali u kávy a zákusků, děti se zapojily do soutěží a her, které byly pro nachystány. Odpoledne proběhlo ve  elké pohodě, na níž se také podepsalo slunečné počasí.

Sedmý ročník sborového putování - Křivoklátsko

Již posedmé připravil kloboucký evangelický sbor pro své členy a příznivce putování po vlastech českých. Tentokrát jsme chtěli navštívit kraj bohatý na nejstarší českou historii spjatou s Přemyslovci, kraj Oty Pavla, kraj vzácných přírodních památek – Křivoklátsko. Abychom stihli vše podle plánu, vyjeli jsme v pátek 27. dubna 2012 již v 6 hodin ráno. Naší první zastávkou byl klášter Sázava se svojí zvláštní atmosférou i architekturou. Dalším naším zastavením byly sklárny v Nižboru, kde se stále ručně fouká a brousí sklo. Dokonce jsme si mohli zkusit vyfouknout ze skloviny „výrobek“, jistější ovšem bylo zakoupení profesionálně zhotovené skleněné krásy v podnikovém obchůdku. Naše páteční cesta pokračovala do Lán – muzea T.G.Masaryka. Expozice zobrazuje život T.G.Masaryka od dětství , přes studentská léta až po období prezidentské. Je velmi vkusně umístěna do tereziánského špýcharu a celková kompozice vyjadřuje celoživotní krédo Masaryka – skromnost a pokoru. Poté jsme se odebrali na lánský hřbitov, kde jsme položili k jeho hrobu kytičku. 

Páteční program jsme zakončili v krušovickém pivovaře s výkladem a ochutnávkou piva.

Sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě dominantě tohoto kraje – hradu Křivoklát, z něhož jsme byli naprosto nadšeni. Gotický okruh, který jsme si zvolili, stále vyzařoval atmosféru dávných časů z doby posledních Přemyslovců. Milým překvapením bylo také setkání s řezbáři manžely Slavíkovými z Krumvíře. Dalším zastavením naše sobotního putování byla Pamětní síň Oty Pavla, která leží v malebném koutu u převozu přes řeku Berounku. Projížďka po Berounce byla osvěžující a příjemná, že se ani nechtělo vracet se do autobusu. Ale čekala nás další pěkná památka a připomínka dávné minulosti – zřícenina hradu Krakovec, kde žil poslední léta před odchodem do Kostnice Jan Hus. Sobotní podvečer jsme zakončili v údolí řeky Berounky, kam jsme se po prohlídce muzea J. Barranda vypravili na 2 km procházku.

Pro nedělní návštěvu bohoslužby jsme vybrali město Beroun. Evangelický kostel je přímo na náměstí a členové sboru nás upřímně přivítali a po bohoslužbě pozvali k příjemnému občerstvení a povídání. Stihli jsme také prohlídku historické části města Beroun, především krátké berounské „Zlaté uličky“. Odpoledne nás čekala návštěva dvou okruhů krásného renesančního zámku v Mníšku pod Brdy, s možností nahlédnout do soukromých místností posledních majitelů. A protože jsme se nacházeli přímo v místech dětství Káje Maříka – Brdských lesích, neodpustili jsme si krátkou procházku po pěšinách tohoto lesa, která byla příjemná před cestou po dálnici domů.

Náš sedmý ročník sborového putování se vydařil, měli jsme štěstí na krásné počasí, výborné průvodce po všech památkách, které jsme navštívili, sehranou a ukázněnou partu „účastníků zájezdu“ i velmi příjemného pana řidiče. Už nyní se těšíme na osmý ročník. Kam? Nejspíš na Náchodsko, do kraje Boženy Němcové.

Foto, text: Dana Bobková

Rámcový plán VII. sborového putování 27. – 29. dubna 2012: KŘIVOKLÁTSKO

Pátek 27. 4. 2012

odjezd od kostela v 6,15 hod.
Klášter Sázava - prohlídka
Nižbor – sklárny
Zámek Lány – Muzeum TGM
Krušovický pivovar s ochutnávkou
ubytování + večeře, individuální program

Sobota 28. 4. 2012

Snídaně
Pamětní síň Oty Pavla
Zámek Křivoklát – gotický okruh
Hřebečníky – elektorskanzen Čechlův mlýn
gotický hrad Krakovec
Skryje – muzeum Joachima Barrande
Naučná stezka Skryje- 2km údolím Berounky
návrat na ubytovnu, večeře, individuální program

Neděle 29. 4. 2012

snídaně
bohoslužba v Berouně -9,45 hod.
individuální prohlídka města
Zámek Mníšek pod Brdy
Krása brdských lesů – vyjížďka autobusem + individuální procházka
Návrat kolem 19 hod.

Ubytování: penzion na Zimním stadionu v Rakovníku se snídaní a večeří. Během dne se nebudeme stavovat na obědy, jídlo si nachystejte s sebou – počítejte s tím.

Adventní trh

V neděli 27. listopadu 2011 – první adventní neděli, se ve farní zahradě u evangelického kostela konal Adventní trh, který pořádal farní sbor evangelické církve v Kloboukách. Prodávaly se především hračky, které darovaly děti z Mateřské a Základní školy v Kloboukách, Brumovicích, Krumvíři a Velkých Pavlovicích v rámci akce Hračka pro Ugandu. Je velmi potěšující, že děti a jejich rodiče darovaly velmi pěkné, čisté a nepoškozené hračky, v několika případech i zakoupené. Další potěšující skutečností bylo, že si na adventní trh přišla koupit hračku spousta lidí, byť počasí nebylo zrovna této akci nakloněno. I když cena hraček byla opravdu symbolická, 10 – 80 Kč, podařilo se „ vydělat“ 5 300 Kč, které budou odeslány na účet organizace ACET, jež zajišťuje humanitární pomoc dětem do Ugandy a jedno dítě tak získá roční základní vzdělání. Děkuji touto cestou všem, kteří hračku nejen darovali, ale také si přišli koupit a podpořili tuto akci.

Dana Bobková, foto Dana Bobková

150 let od postavení věže evangelického kostela v Kloboukách u Brna

K 150. výročí postavení věže kostela a dokončení generální opravy střechy kostela a fary v roce 2011 byla v neděli 6. listopadu 2011 konána slavnostní bohoslužba za účasti nejvyšších představitelů evangelické církve v ČR – synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lei Valkové. Pozvání na bohoslužbu přijal i starosta Klobouk Ing. Zdeněk Lobpreis.