velikost písma: AAA

Sborové akce

Sborový den na konec školního roku 30. června 2013

Setkání senoirů 23. června 2013

Bohoslužba na Nový rok 2013

Nový rok 2013 začal již tradičně ekumenickou bohoslužbou 1. ledna odpoledne. Letos byl hostitelem katolické i bratrské církve kloboucký evangelický sbor a bohoslužba se tedy konala v evangelickém kostele.

Adventní trh 1.12.2012

Evangelický sbor v Kloboukách pořádal letos podruhé adventní trh na zahradě před evangelickou farou. Letos si mohli návštěvníci zakoupit drobné, především vánočně orientované dárky u 10 stánků - svícny a adventní věnce, perníčky i domácí trubičky, andělíčky ze šustí, korálky a šperky, vánoční stromečky z pedigu, ručně pletené doplňky,med a medovinu, keramiku od dětí, práce dětí z Arkénie. K občerstvení byla nabízena teplá medovina a horký punč a letos poprvé také byl pro návštěvníky připraven výborný hovězí guláš. Příjemnou atmosféru dotvářela vánoční hudba linoucí se ze starého gramofonu. Výtěžek z akce, společně s výtěžkem z adventního koncertu Musica animae bude zaslán na konto Lékaři bez hranic.

Text, foto Dana Bobková

Příměstský tábor 2012

V letošním roce opět připravil evangelický sbor na letní prázdniny příměstský tábor pro děti mladšího školního roku. 16. července přišlo na faru všech 24 přihlášených dětí, aby zde soutěžily, hrály si a prožily společně krásný prázdninový týden. Pokud počasí dovolilo, odehrávaly se všechny aktivity venku, v přírodě. Občas nás překvapila i dešťová přeháňka, ale naštěstí nebyla tak častá, abychom museli měnit připravený program. Poslední den týdenního společného pobytu měli možnost pozvaní rodiče shlédnout fotografie z činností celého týdne, včetně módní přehlídky batikovaných triček, která vznikla na tomto táboře a dětem se moc podařila. Celý týden se nesl v duchu vzájemné pohody, radosti a spokojenosti.


Dana Bobková, Miriam Petrová, vedoucí tábora
text, foto: D. Bobková

Zahradní slavnost na ukončení školního roku 2011/2012

Zahradní slavnost byla uspořádána v neděli 24. června 2012 po skončení bohoslužeb na zahradě evangelické fary. Přítomní dospělí i děti si mohli zakoupit grilovaný steak nebo klobásu a poobědvat u společného stolu pod velkým, k této příležitosti postaveným, altánem. Následoval program, který připravila děvčata z Art Smajlíku – loutkové  ivadelní představení a tanec s prapory. Zatímco dospělí si povídali u kávy a zákusků, děti se zapojily do soutěží a her, které byly pro nachystány. Odpoledne proběhlo ve  elké pohodě, na níž se také podepsalo slunečné počasí.

Sedmý ročník sborového putování - Křivoklátsko

Již posedmé připravil kloboucký evangelický sbor pro své členy a příznivce putování po vlastech českých. Tentokrát jsme chtěli navštívit kraj bohatý na nejstarší českou historii spjatou s Přemyslovci, kraj Oty Pavla, kraj vzácných přírodních památek – Křivoklátsko. Abychom stihli vše podle plánu, vyjeli jsme v pátek 27. dubna 2012 již v 6 hodin ráno. Naší první zastávkou byl klášter Sázava se svojí zvláštní atmosférou i architekturou. Dalším naším zastavením byly sklárny v Nižboru, kde se stále ručně fouká a brousí sklo. Dokonce jsme si mohli zkusit vyfouknout ze skloviny „výrobek“, jistější ovšem bylo zakoupení profesionálně zhotovené skleněné krásy v podnikovém obchůdku. Naše páteční cesta pokračovala do Lán – muzea T.G.Masaryka. Expozice zobrazuje život T.G.Masaryka od dětství , přes studentská léta až po období prezidentské. Je velmi vkusně umístěna do tereziánského špýcharu a celková kompozice vyjadřuje celoživotní krédo Masaryka – skromnost a pokoru. Poté jsme se odebrali na lánský hřbitov, kde jsme položili k jeho hrobu kytičku. 

Páteční program jsme zakončili v krušovickém pivovaře s výkladem a ochutnávkou piva.

Sobotní dopoledne bylo věnováno návštěvě dominantě tohoto kraje – hradu Křivoklát, z něhož jsme byli naprosto nadšeni. Gotický okruh, který jsme si zvolili, stále vyzařoval atmosféru dávných časů z doby posledních Přemyslovců. Milým překvapením bylo také setkání s řezbáři manžely Slavíkovými z Krumvíře. Dalším zastavením naše sobotního putování byla Pamětní síň Oty Pavla, která leží v malebném koutu u převozu přes řeku Berounku. Projížďka po Berounce byla osvěžující a příjemná, že se ani nechtělo vracet se do autobusu. Ale čekala nás další pěkná památka a připomínka dávné minulosti – zřícenina hradu Krakovec, kde žil poslední léta před odchodem do Kostnice Jan Hus. Sobotní podvečer jsme zakončili v údolí řeky Berounky, kam jsme se po prohlídce muzea J. Barranda vypravili na 2 km procházku.

Pro nedělní návštěvu bohoslužby jsme vybrali město Beroun. Evangelický kostel je přímo na náměstí a členové sboru nás upřímně přivítali a po bohoslužbě pozvali k příjemnému občerstvení a povídání. Stihli jsme také prohlídku historické části města Beroun, především krátké berounské „Zlaté uličky“. Odpoledne nás čekala návštěva dvou okruhů krásného renesančního zámku v Mníšku pod Brdy, s možností nahlédnout do soukromých místností posledních majitelů. A protože jsme se nacházeli přímo v místech dětství Káje Maříka – Brdských lesích, neodpustili jsme si krátkou procházku po pěšinách tohoto lesa, která byla příjemná před cestou po dálnici domů.

Náš sedmý ročník sborového putování se vydařil, měli jsme štěstí na krásné počasí, výborné průvodce po všech památkách, které jsme navštívili, sehranou a ukázněnou partu „účastníků zájezdu“ i velmi příjemného pana řidiče. Už nyní se těšíme na osmý ročník. Kam? Nejspíš na Náchodsko, do kraje Boženy Němcové.

Foto, text: Dana Bobková

Rámcový plán VII. sborového putování 27. – 29. dubna 2012: KŘIVOKLÁTSKO

Pátek 27. 4. 2012

odjezd od kostela v 6,15 hod.
Klášter Sázava - prohlídka
Nižbor – sklárny
Zámek Lány – Muzeum TGM
Krušovický pivovar s ochutnávkou
ubytování + večeře, individuální program

Sobota 28. 4. 2012

Snídaně
Pamětní síň Oty Pavla
Zámek Křivoklát – gotický okruh
Hřebečníky – elektorskanzen Čechlův mlýn
gotický hrad Krakovec
Skryje – muzeum Joachima Barrande
Naučná stezka Skryje- 2km údolím Berounky
návrat na ubytovnu, večeře, individuální program

Neděle 29. 4. 2012

snídaně
bohoslužba v Berouně -9,45 hod.
individuální prohlídka města
Zámek Mníšek pod Brdy
Krása brdských lesů – vyjížďka autobusem + individuální procházka
Návrat kolem 19 hod.

Ubytování: penzion na Zimním stadionu v Rakovníku se snídaní a večeří. Během dne se nebudeme stavovat na obědy, jídlo si nachystejte s sebou – počítejte s tím.

Adventní trh

V neděli 27. listopadu 2011 – první adventní neděli, se ve farní zahradě u evangelického kostela konal Adventní trh, který pořádal farní sbor evangelické církve v Kloboukách. Prodávaly se především hračky, které darovaly děti z Mateřské a Základní školy v Kloboukách, Brumovicích, Krumvíři a Velkých Pavlovicích v rámci akce Hračka pro Ugandu. Je velmi potěšující, že děti a jejich rodiče darovaly velmi pěkné, čisté a nepoškozené hračky, v několika případech i zakoupené. Další potěšující skutečností bylo, že si na adventní trh přišla koupit hračku spousta lidí, byť počasí nebylo zrovna této akci nakloněno. I když cena hraček byla opravdu symbolická, 10 – 80 Kč, podařilo se „ vydělat“ 5 300 Kč, které budou odeslány na účet organizace ACET, jež zajišťuje humanitární pomoc dětem do Ugandy a jedno dítě tak získá roční základní vzdělání. Děkuji touto cestou všem, kteří hračku nejen darovali, ale také si přišli koupit a podpořili tuto akci.

Dana Bobková, foto Dana Bobková

150 let od postavení věže evangelického kostela v Kloboukách u Brna

K 150. výročí postavení věže kostela a dokončení generální opravy střechy kostela a fary v roce 2011 byla v neděli 6. listopadu 2011 konána slavnostní bohoslužba za účasti nejvyšších představitelů evangelické církve v ČR – synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lei Valkové. Pozvání na bohoslužbu přijal i starosta Klobouk Ing. Zdeněk Lobpreis. 

Slavnostní otevření školy v Morkůvkách

Bývalou evangelickou školu v Morkůvkách získal na jaře 2011 zpět do vlastnictví farní evangelický sbor v Kloboukách u Brna. V neuvěřitelně krátké době dvou prázdninových měsíců se ji podařilo zrekonstruovat a připravit k pronajmutí Základní
škole a praktické škole v Hustopečích, která ji vybavila jako své odloučené pracoviště pro děti s tělesným a mentálním postižením především z domova Narnie střediska Betlém. Oficiální slavnostní předání budovy do užívání se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu 2011 za účasti vzácných hostů – senátora a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, nejvyšších přestavitelů evangelické církve v ČR - synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lei Valkové, brněnského seniora Jiřího Grubera, krajského zastupitele Dr. Stanislava Svobody, starosty města Hustopeče Ing, Luboše Kuchyňky i starosty obce
Morkůvek Ing. Jaroslava Kališe, ředitele Základní školy a praktické školy v Hustopečích Dr. Jiřího Staňka a mnoha dalších hostů a občanů Morkůvek. Během slavnostního odpoledne, jehož první část proběhla v morkůvské modlitebně evangelického sboru, zazněla z úst hostů slova o historii budovy , o celkové rekonstrukci, jejíž hodnota přesáhla 650 tisíc Kč i o budoucnosti školy. Bylo poděkováno všem, kteří se nejvíce zasloužili o to, že děti mohly v září pokračovat ve výuce téměř bez přerušení. Poté se shromáždění odebralo přímo k budově školy, kde po modlitbě a požehnání senátor Ing. Stanislav Juránek a synodní senior
Joel Ruml slavnostně přestřihli pásku a tímto aktem symbolicky předali budovu dětem a jejich učitelům. Následovala komentovaná prohlídka školy. Po mnoha letech tedy bude budova školy v Morkůvkách opět patřit těm, pro něž byla kdysi postavena – dětem.

text: Dana Bobková, foto: Vojtěch Řehoř

Hračku pro Ugandu

Uganda je země, kde děti žijí v nuzných životních podmínkách pod hranicí chudoby, navíc jsou zasaženy virem HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná, protože toto si mohou dovolit jen dobře finančně situovaní lidé. Sdružení ACET ČR,o.s si klade za cíl umožnit alespoň některým dětem z nejchudších částí vesnic a měst chodit do školy a tím získat šanci změnit svůj život. (www.acet.cz)

Nabízíme možnost zapojit se do tohoto projektu pomoci dětem v Ugandě: během měsíce října a listopadu budeme na evangelické faře sbírat čisté a nepoškozené hračky dětí, které si s nimi již nehrají. Všechny tyto vybrané hračky budou nabídnuty v neděli 27. listopadu 2011 odpoledne na adventním trhu u evangelického kostela ke koupi za symbolickou cenu. Kromě těchto hraček bude možnost zakoupit drobné dárky od dětí z chráněných dílen, občerstvení, vánoční čaj či punč. Atmosféru adventního trhu podtrhne vánoční hudba. Výtěžek celé akce bude zaslán na konto občanského sdružení ACET jako příspěvek na vzdělání konkrétního dítěte.

Věříme, že podpoříte tuto akci, darujete nepotřebnou hračku, ale také přijdete na adventní trh si něco koupit. Žádný velký vír ve vaší peněžence neuděláte, zato zakusíte dobrý pocit spoluúčasti na pomoci nejchudším dětem ve vzdálené zemi.

Slavnostní bohoslužba - 6. listopadu 2011 v 9:30 hod.

Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna si vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu u příležitosti 150. výročí postavení věže kostela a generální opravy střechy kostela a fary v roce 2011, která bude v neděli 6. listopadu 2011 v 9,30 hod. v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.

Setkávání na evangelické faře u kávy a čaje s programem

Každé poslední úterý v měsíci bude na evangelické faře posezení při kvalitní kávě či čaji, domácím zákusku a povídání s promítáním. Účastníci si budou moci vybrat z několika velmi kvalitních káv z Etiopie, Peruánských And, Ugandy a Tanzánie, nebo si dát pravý cejlonský čas, všechno z obchodu fair trade ( je to způsob spravedlivého obchodu, jehož cílem je pomoc a podpora znevýhodněným pěstitelům z rozvojových zemí, kteří nevyužívají k práci dětí a dodržují sociální standarty. Většina těchto káv je v Bio kvalitě). První setkání bude v úterý 25. října v 18 hodin.

Návštěva z Koreje v Kloboukách - 28. ledna 2010

Již druhým rokem hostil kloboucký evangelický sbor své přátele z jihokorejského Soulu. Jedná se o  skupinu studentů a učitelů, kteří již osmým rokem, v době svých prázdnin, navštěvují Evropu s misijním posláním. Letos přijeli do  Prahy, navštívili Plzeň a Ostravu, a ve čtvrtek 28. ledna 2010 v nočních hodinách  přicestovali do Klobouk. Ubytování i stravu jim zajistila městské střední odborná škola.  První den svého pobytu u nás navštívili Gymnázium a Základní školu ve Velkých Pavlovicích, kde měli možnost nahlédnout do života našich školáků a studentů. Poté je přijal starosta města Velké Pavlovice a navštívili provoz Vinium. Večer bylo setkání s mládeží v Bohumilicích.

V sobotu se jejich zájem zaměřil na historii. Dopoledne navštívili kloboucké muzeum, kde velmi pozorně naslouchali výkladu paní Soukopové, která ochotně přišla a provedla je expozicí, byť není sezóna. Následovala návštěva katolického kostela a kaple Sv. Barbory. Větrný mlýn, pro nepříznivé počasí, je v záloze pro příští rok.

Sobotní večer se na evangelické faře uskutečnilo setkání hostů z Koree se členy sboru i dalšími občany Klobouk. Na tento večer byli naši hosté pečlivě připraveni. V národních krojích předvedli tance, zazpívali písně a vyprávěli o historii  a křesťanství ve své zemi. Při pohoštění se rozproudila srdečná konverzace, při níž nebylo mnohdy ani třeba tlumočníka. 

V neděli se zúčastnili bohoslužeb, při nichž kázal korejský farář, který s touto třináctičlennou skupinou mladých lidí přijel. Po obědě odjížděli ještě na Slovensko a vracet se budou zpět do Prahy  na letiště, odkud již odletí do své vzdálené vlasti. Snad příští rok se potkáme znovu.

Věšení zvonů- 15. září 2008

Podívejte se na fotky z věšení zvonu na věž kostela za pomocí těžké techniky a za podpory diváků.

Blažkov - 19.-26. července 2008

Stejně jako v letech předešlých i letos o prázdninách mohli rodiče s dětmi strávit krásný týden v rekreačním středisku evangelické církve, v Blažkově u Dolní Rožínky na Vysočině. Termín letošního 1. běhu „Blažkova“ byl stanoven na týden od 19. do 26. července 2008 . Celkem se nás sešlo 54 účastníků a většinou to byly známé tváře, které se rok co rok vrací „ na místo činu“. 
Letošní pobyt byl v duhových barvách. Po loňské žluté barvě písku Egypta a předloňské tmavě červené barvě starověkého Říma přišla hned celá paleta barev. A to proto, že letos byl program nazván Lov motýlů. Napínavý příběh nás zavedl do dosud neobydlených částí naší planety, kam jsme byli vysláni prozkoumat neobjevené druhy místních motýlů. Výzkum byl spojen se spoustou dobrodružství a překážek, které jsme museli překonávat. Samozřejmě, že se nejednalo o skutečné chytání motýlů, naopak. Objevené motýly bylo třeba chránit před nenechavými pytláky, primitivní domorodé obyvatele učit zúrodňovat půdu a zakládat zahrady, nacvičit divadlo Ze života hmyzu, dešifrovat zprávu, stvořit nový druh motýla podle svého vlastního návrhu, připravit se vlastní převlek motýla nebo broučka na rej hmyzu. 

Součástí programu byly tvořivé dílny, v nichž jsme již tradičně zhotovovali batikovaná trička, tentokráte technikou savování, pletli z papírových roliček košíky, které po následném namoření vypadaly úplně jako z březového proutí, malovali hedvábné šátky. Každý si odvezl z letošního pobytu pěknou vzpomínku i dárek pro své milé.

Dospělí se měli možnost denně v podvečer scházet nad tématem „ Setkání víry s nevírou“. Odpočinkovou středu jsme věnovali pěšímu výletu na nedalekou zříceninu hradu Mitrov. I když počasí nebylo zrovna ideální, přesto pobyt opět zanechal nezapomenutelné vzpomínky a navázaná přátelství. Dík za to patří panu faráři Korpovi, který byl organizátorem celého programu.

Druhého běhu „Blažkova“, který navazoval na 1., se účastnilo více než 60 lidí, z nichž mnozí sem jezdili jako malé děti, později adolescenti a nyní sem přivezli již své malé potomky. Program na tomto pobytu zajišťovat pan farář Jiří Gruber, jehož zásluhou jezdí na tento pobyt již druhá generace členů sboru. K tradici tohoto pobytu patří každoroční návštěva pana faráře Sporera , který nyní bydlí v nedaleké vesničce Zvole,  několik roků působil jako katolický farář v Kloboukách a rád vzpomíná na naše město.

Závěr školního roku - 29. června 2008

V neděli 29. června se konala slavnostní rodinná bohoslužba za účasti dětí s vysluhováním Večeře Páně a dále po bohoslužbách jsme se sešli na zahradní slavnosti na zahradě fary. Děti soutěžily, rodiče se bavili - zkrátka závěr roku jak má být. 

Konfirmace v Kloboukách u Brna - 15. června 2008

V neděli 15. června jsme byli svědky slavnostní bohoslužby se slavností konfirmace, křtu a vysluhováním svaté večeře Páně.

Slavnosti předcházela roční konfirmační katecheze.     
Konfirmační katecheze ve školním roce 2007/2008 se zúčastnili:

  • Ondřej Blažek z Klobouk
  • Petr Dostál z Morkůvek
  • Marek Dostál z Klobouk
  • Jan Lexa z Kašnice
  • Radek Rozbořil z Kašnice
  • Josef Oprchal z Morkůvek
  • Lucie Vlachová z Velkých Hostěrádek

Staršovstvo sboru se setkalo při zakončení konfirmační katecheze s kandidáty konfirmace v otevřeného rozhovoru v neděli 8.června v 18.oo hodin. Kandidáti zde osvědčili, ke spokojenosti staršovstva, že mohou být slavnostně konfirmování. Při konfirmační slavnosti přijal Ondřej Blažek svátost křtu.

Zájezd na východní Slovensko - 7. - 10. května 2008

Ve dnech 7. - 10. května 2008 pořádal sbor tematický zájezd na východní Slovensko. Ze Spišského Podhradí vyjížděli účastníci zájezdu do širokého okolí, aby poznávali krásy tohoto kraje. Navštívili Levoču, lázně Bardějov, vojenské muzeum po širým nebem a skanzen ukrajinské kultury ve Svidníku, řadu krásných dřevěných kostelíků a město Košice.