velikost písma: AAA

Sborové akce

Sborový den na konec školního roku 30. června 2013

Setkání senoirů 23. června 2013

Bohoslužba na Nový rok 2013

Nový rok 2013 začal již tradičně ekumenickou bohoslužbou 1. ledna odpoledne. Letos byl hostitelem katolické i bratrské církve kloboucký evangelický sbor a bohoslužba se tedy konala v evangelickém kostele.

Adventní trh 1.12.2012

Evangelický sbor v Kloboukách pořádal letos podruhé adventní trh na zahradě před evangelickou farou. Letos si mohli návštěvníci zakoupit drobné, především vánočně orientované dárky u 10 stánků - svícny a adventní věnce, perníčky i domácí trubičky, andělíčky ze šustí, korálky a šperky, vánoční stromečky z pedigu, ručně pletené doplňky,med a medovinu, keramiku od dětí, práce dětí z Arkénie. K občerstvení byla nabízena teplá medovina a horký punč a letos poprvé také byl pro návštěvníky připraven výborný hovězí guláš. Příjemnou atmosféru dotvářela vánoční hudba linoucí se ze starého gramofonu. Výtěžek z akce, společně s výtěžkem z adventního koncertu Musica animae bude zaslán na konto Lékaři bez hranic.

Text, foto Dana Bobková

Příměstský tábor 2012

V letošním roce opět připravil evangelický sbor na letní prázdniny příměstský tábor pro děti mladšího školního roku. 16. července přišlo na faru všech 24 přihlášených dětí, aby zde soutěžily, hrály si a prožily společně krásný prázdninový týden. Pokud počasí dovolilo, odehrávaly se všechny aktivity venku, v přírodě. Občas nás překvapila i dešťová přeháňka, ale naštěstí nebyla tak častá, abychom museli měnit připravený program. Poslední den týdenního společného pobytu měli možnost pozvaní rodiče shlédnout fotografie z činností celého týdne, včetně módní přehlídky batikovaných triček, která vznikla na tomto táboře a dětem se moc podařila. Celý týden se nesl v duchu vzájemné pohody, radosti a spokojenosti.


Dana Bobková, Miriam Petrová, vedoucí tábora
text, foto: D. Bobková