velikost písma: AAA

Na kazatele sboru je možné se obrátit v kteroukoli dobu. Je nás také možné vyhledat ve složitých životních situacích. Nemocným a nepohyblivým členům sboru nabízíme konání rodinné bohoslužby.

cceklobouky@seznam.cz (+420) 608 579 839

Adresa

Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna
Brněnská 30 691 72 Klobouky u Brna

Lidé

Farářka sboru
Dipl. Theol. Martina Zuštinová
(rozená Pumrová)

Kurátor
Tomáš Vostřák

Pastorační pracovnice
Jaroslava Kordiovská

Ostatní

Číslo bankovního účtu
FIO Hodonín - 2200347489/2010

Identifikační číslo sboru
48452327