velikost písma: AAA

Týden ve sboru

Pondělí: setkání staršovstva

Staršovstvo je správním orgánem sboru, odpovědným za chod sboru sborovému shromáždění. Staršovstvo tvoří volení zástupci sboru (presbyteři neboli starší) a faráři sboru. Laickým představitelem sboru je kurátor. Schůze staršovstva se konají zpravidla jednou měsíčně a jsou neveřejné.

Úterý

Cvičení na faře se sestrou Pučálkovou

Středa: biblická hodina pro dospělé v Brumovicích

Biblické hodiny pro dospělé začínají pravidelně po skončení polních prácí, tedy asi od listopadu po neděli Díkčinění. Končí pak se začátkem polních prací na jaře – po Velikonocích. V jednotlivých ročních cyklech se střídají výklady biblických knih, věroučných textů – např. Apostolikum, historických témat ze života církve a témat prakticky žité zbožnosti křesťana.

Neděle: nedělka

Kromě velkých svátků a mimořádných příležitostí zveme děti k slavení dětských bohoslužeb, které se konají současně s bohoslužbami v kostele. Děti jsou rozděleny podle věku do dvou skupin a jim je také přizpůsoben výklad biblického textu. Konají se pouze v Kloboukách.