velikost písma: AAA

Sborové akce

Slavnostní otevření školy v Morkůvkách

Bývalou evangelickou školu v Morkůvkách získal na jaře 2011 zpět do vlastnictví farní evangelický sbor v Kloboukách u Brna. V neuvěřitelně krátké době dvou prázdninových měsíců se ji podařilo zrekonstruovat a připravit k pronajmutí Základní
škole a praktické škole v Hustopečích, která ji vybavila jako své odloučené pracoviště pro děti s tělesným a mentálním postižením především z domova Narnie střediska Betlém. Oficiální slavnostní předání budovy do užívání se uskutečnilo v sobotu 5. listopadu 2011 za účasti vzácných hostů – senátora a náměstka hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, nejvyšších přestavitelů evangelické církve v ČR - synodního seniora Joela Rumla a synodní kurátorky Lei Valkové, brněnského seniora Jiřího Grubera, krajského zastupitele Dr. Stanislava Svobody, starosty města Hustopeče Ing, Luboše Kuchyňky i starosty obce
Morkůvek Ing. Jaroslava Kališe, ředitele Základní školy a praktické školy v Hustopečích Dr. Jiřího Staňka a mnoha dalších hostů a občanů Morkůvek. Během slavnostního odpoledne, jehož první část proběhla v morkůvské modlitebně evangelického sboru, zazněla z úst hostů slova o historii budovy , o celkové rekonstrukci, jejíž hodnota přesáhla 650 tisíc Kč i o budoucnosti školy. Bylo poděkováno všem, kteří se nejvíce zasloužili o to, že děti mohly v září pokračovat ve výuce téměř bez přerušení. Poté se shromáždění odebralo přímo k budově školy, kde po modlitbě a požehnání senátor Ing. Stanislav Juránek a synodní senior
Joel Ruml slavnostně přestřihli pásku a tímto aktem symbolicky předali budovu dětem a jejich učitelům. Následovala komentovaná prohlídka školy. Po mnoha letech tedy bude budova školy v Morkůvkách opět patřit těm, pro něž byla kdysi postavena – dětem.

text: Dana Bobková, foto: Vojtěch Řehoř

Hračku pro Ugandu

Uganda je země, kde děti žijí v nuzných životních podmínkách pod hranicí chudoby, navíc jsou zasaženy virem HIV/AIDS od infikovaných rodičů. Možnost chodit do školy a vzdělávat se je pro tyto děti nedostupná, protože toto si mohou dovolit jen dobře finančně situovaní lidé. Sdružení ACET ČR,o.s si klade za cíl umožnit alespoň některým dětem z nejchudších částí vesnic a měst chodit do školy a tím získat šanci změnit svůj život. (www.acet.cz)

Nabízíme možnost zapojit se do tohoto projektu pomoci dětem v Ugandě: během měsíce října a listopadu budeme na evangelické faře sbírat čisté a nepoškozené hračky dětí, které si s nimi již nehrají. Všechny tyto vybrané hračky budou nabídnuty v neděli 27. listopadu 2011 odpoledne na adventním trhu u evangelického kostela ke koupi za symbolickou cenu. Kromě těchto hraček bude možnost zakoupit drobné dárky od dětí z chráněných dílen, občerstvení, vánoční čaj či punč. Atmosféru adventního trhu podtrhne vánoční hudba. Výtěžek celé akce bude zaslán na konto občanského sdružení ACET jako příspěvek na vzdělání konkrétního dítěte.

Věříme, že podpoříte tuto akci, darujete nepotřebnou hračku, ale také přijdete na adventní trh si něco koupit. Žádný velký vír ve vaší peněžence neuděláte, zato zakusíte dobrý pocit spoluúčasti na pomoci nejchudším dětem ve vzdálené zemi.

Slavnostní bohoslužba - 6. listopadu 2011 v 9:30 hod.

Farní sbor ČCE v Kloboukách u Brna si vás dovoluje pozvat na slavnostní bohoslužbu u příležitosti 150. výročí postavení věže kostela a generální opravy střechy kostela a fary v roce 2011, která bude v neděli 6. listopadu 2011 v 9,30 hod. v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna.

Setkávání na evangelické faře u kávy a čaje s programem

Každé poslední úterý v měsíci bude na evangelické faře posezení při kvalitní kávě či čaji, domácím zákusku a povídání s promítáním. Účastníci si budou moci vybrat z několika velmi kvalitních káv z Etiopie, Peruánských And, Ugandy a Tanzánie, nebo si dát pravý cejlonský čas, všechno z obchodu fair trade ( je to způsob spravedlivého obchodu, jehož cílem je pomoc a podpora znevýhodněným pěstitelům z rozvojových zemí, kteří nevyužívají k práci dětí a dodržují sociální standarty. Většina těchto káv je v Bio kvalitě). První setkání bude v úterý 25. října v 18 hodin.

Návštěva z Koreje v Kloboukách - 28. ledna 2010

Již druhým rokem hostil kloboucký evangelický sbor své přátele z jihokorejského Soulu. Jedná se o  skupinu studentů a učitelů, kteří již osmým rokem, v době svých prázdnin, navštěvují Evropu s misijním posláním. Letos přijeli do  Prahy, navštívili Plzeň a Ostravu, a ve čtvrtek 28. ledna 2010 v nočních hodinách  přicestovali do Klobouk. Ubytování i stravu jim zajistila městské střední odborná škola.  První den svého pobytu u nás navštívili Gymnázium a Základní školu ve Velkých Pavlovicích, kde měli možnost nahlédnout do života našich školáků a studentů. Poté je přijal starosta města Velké Pavlovice a navštívili provoz Vinium. Večer bylo setkání s mládeží v Bohumilicích.

V sobotu se jejich zájem zaměřil na historii. Dopoledne navštívili kloboucké muzeum, kde velmi pozorně naslouchali výkladu paní Soukopové, která ochotně přišla a provedla je expozicí, byť není sezóna. Následovala návštěva katolického kostela a kaple Sv. Barbory. Větrný mlýn, pro nepříznivé počasí, je v záloze pro příští rok.

Sobotní večer se na evangelické faře uskutečnilo setkání hostů z Koree se členy sboru i dalšími občany Klobouk. Na tento večer byli naši hosté pečlivě připraveni. V národních krojích předvedli tance, zazpívali písně a vyprávěli o historii  a křesťanství ve své zemi. Při pohoštění se rozproudila srdečná konverzace, při níž nebylo mnohdy ani třeba tlumočníka. 

V neděli se zúčastnili bohoslužeb, při nichž kázal korejský farář, který s touto třináctičlennou skupinou mladých lidí přijel. Po obědě odjížděli ještě na Slovensko a vracet se budou zpět do Prahy  na letiště, odkud již odletí do své vzdálené vlasti. Snad příští rok se potkáme znovu.

Věšení zvonů- 15. září 2008

Podívejte se na fotky z věšení zvonu na věž kostela za pomocí těžké techniky a za podpory diváků.

Blažkov - 19.-26. července 2008

Stejně jako v letech předešlých i letos o prázdninách mohli rodiče s dětmi strávit krásný týden v rekreačním středisku evangelické církve, v Blažkově u Dolní Rožínky na Vysočině. Termín letošního 1. běhu „Blažkova“ byl stanoven na týden od 19. do 26. července 2008 . Celkem se nás sešlo 54 účastníků a většinou to byly známé tváře, které se rok co rok vrací „ na místo činu“. 
Letošní pobyt byl v duhových barvách. Po loňské žluté barvě písku Egypta a předloňské tmavě červené barvě starověkého Říma přišla hned celá paleta barev. A to proto, že letos byl program nazván Lov motýlů. Napínavý příběh nás zavedl do dosud neobydlených částí naší planety, kam jsme byli vysláni prozkoumat neobjevené druhy místních motýlů. Výzkum byl spojen se spoustou dobrodružství a překážek, které jsme museli překonávat. Samozřejmě, že se nejednalo o skutečné chytání motýlů, naopak. Objevené motýly bylo třeba chránit před nenechavými pytláky, primitivní domorodé obyvatele učit zúrodňovat půdu a zakládat zahrady, nacvičit divadlo Ze života hmyzu, dešifrovat zprávu, stvořit nový druh motýla podle svého vlastního návrhu, připravit se vlastní převlek motýla nebo broučka na rej hmyzu. 

Součástí programu byly tvořivé dílny, v nichž jsme již tradičně zhotovovali batikovaná trička, tentokráte technikou savování, pletli z papírových roliček košíky, které po následném namoření vypadaly úplně jako z březového proutí, malovali hedvábné šátky. Každý si odvezl z letošního pobytu pěknou vzpomínku i dárek pro své milé.

Dospělí se měli možnost denně v podvečer scházet nad tématem „ Setkání víry s nevírou“. Odpočinkovou středu jsme věnovali pěšímu výletu na nedalekou zříceninu hradu Mitrov. I když počasí nebylo zrovna ideální, přesto pobyt opět zanechal nezapomenutelné vzpomínky a navázaná přátelství. Dík za to patří panu faráři Korpovi, který byl organizátorem celého programu.

Druhého běhu „Blažkova“, který navazoval na 1., se účastnilo více než 60 lidí, z nichž mnozí sem jezdili jako malé děti, později adolescenti a nyní sem přivezli již své malé potomky. Program na tomto pobytu zajišťovat pan farář Jiří Gruber, jehož zásluhou jezdí na tento pobyt již druhá generace členů sboru. K tradici tohoto pobytu patří každoroční návštěva pana faráře Sporera , který nyní bydlí v nedaleké vesničce Zvole,  několik roků působil jako katolický farář v Kloboukách a rád vzpomíná na naše město.

Závěr školního roku - 29. června 2008

V neděli 29. června se konala slavnostní rodinná bohoslužba za účasti dětí s vysluhováním Večeře Páně a dále po bohoslužbách jsme se sešli na zahradní slavnosti na zahradě fary. Děti soutěžily, rodiče se bavili - zkrátka závěr roku jak má být. 

Konfirmace v Kloboukách u Brna - 15. června 2008

V neděli 15. června jsme byli svědky slavnostní bohoslužby se slavností konfirmace, křtu a vysluhováním svaté večeře Páně.

Slavnosti předcházela roční konfirmační katecheze.     
Konfirmační katecheze ve školním roce 2007/2008 se zúčastnili:

  • Ondřej Blažek z Klobouk
  • Petr Dostál z Morkůvek
  • Marek Dostál z Klobouk
  • Jan Lexa z Kašnice
  • Radek Rozbořil z Kašnice
  • Josef Oprchal z Morkůvek
  • Lucie Vlachová z Velkých Hostěrádek

Staršovstvo sboru se setkalo při zakončení konfirmační katecheze s kandidáty konfirmace v otevřeného rozhovoru v neděli 8.června v 18.oo hodin. Kandidáti zde osvědčili, ke spokojenosti staršovstva, že mohou být slavnostně konfirmování. Při konfirmační slavnosti přijal Ondřej Blažek svátost křtu.

Zájezd na východní Slovensko - 7. - 10. května 2008

Ve dnech 7. - 10. května 2008 pořádal sbor tematický zájezd na východní Slovensko. Ze Spišského Podhradí vyjížděli účastníci zájezdu do širokého okolí, aby poznávali krásy tohoto kraje. Navštívili Levoču, lázně Bardějov, vojenské muzeum po širým nebem a skanzen ukrajinské kultury ve Svidníku, řadu krásných dřevěných kostelíků a město Košice.