velikost písma: AAA

Koncerty a výstavy

Plán výstav v evangelickém kostele: květen – říjen 2013

květen 2013 Morava toleranční – putovní výstava
červen 2013 František Pacas: kresby, Jiří Bednář: malba, fotografie
červenec 2013 Lenka Hladká: obrazy
srpen 2013 Gábina Líznarová: kresby, studie
září 2013 Marie Holásková: fotografie
říjen 2013 Marie Vrbová: obrazy a ilustrace

Koncert ruského a ukrajinského národopisného souboru Sudaruška

Mimo rámec pravidelného sborového života, nedělních bohoslužeb, setkávání dětí a mládeže, schůzek skautů a pěveckého sboru, se podařilo pozvat skvělý soubor  Sudarušku, který v neděli 3. února v podvečer vystoupil v kostele s pestrým repertoárem ruských a ukrajinských lidových písní, v krásných ruských a ukrajinských krojích. Zaslouženě sklidil velký potlesk.

Po druhé Noc kostelů v Kloboukách u Brna

Myšlenka nabídnout veřejnosti možnost navštívit kostely ve stejnou noční dobu vznikla v r. 2001 v Německu ve městě Cáchy. Následovalo Rakousko, kde se začala pořádat tato akce pravidelně od r. 2005. O čtyři roky později – v r. 2009 se nechali pořadatelé z České republiky inspirovat zkušeností rakouských sousedů a poprvé pozvali veřejnost na noční program do několika otevřených kostelů. Zájem návštěvníků o první ročník Noci kostelů byl veliký a tak již následující rok 2010 se konala Noc kostelů v celé České republice. V tomto roce se také poprvé zapojil do akce také evangelický sbor v Kloboukách a otevřel veřejnosti kostel s bohatým programem.

Motto letošní Noci kostelů znělo: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota“. Do otevřených kostelů byli zváni všichni lidé dobré vůle ke společnému setkání a objevování krásy křesťanských a architektonických pokladů i k úctě těch, kteří chrámy stavěli a zdobili, i těch, kteří je dnes užívají a chtějí se podělit o svoji víru.

Náš evangelický sbor podruhé se letos zapojil do této akce a připravil pro návštěvníky kvalitní program z vlastních zdrojů a možností. Již odpoledne se na farské zahradě opékaly uzeniny pro děti i jejich doprovod. V 18 hodin vyzvánění zvonů zvalo zájemce do kostela, kde byl oficiálně zahájen program modlitbou a slovem klobouckého pana starosty. Poté návštěvníci mohli nahlédnout do života geniálního skladatele J.S. Bacha, jehož život byl úzce spjat se životem mnoha evropských kostelů a poslechnout ukázky z jeho tvorby živě na varhany v provedení varhaníka Stanislava Hellera.

Další část programu opět patřila především dětem. Loutkový soubor Art Smajlík se svými obřími loutkami si připravil několik krátkých scének a písní. Po krátké přestávce, potřebné k odklizení scény loutkového souboru, následovala repríza představení Vánoce na Josefa, kterou sehrál katechetický odbor evang. sboru.

Nádhernou akustiku kostela si návštěvníci mohli vychutnat při koncertu pěveckého sboru Izmael pod vedením Kláry Zvonařové. Na významnou událost, od níž v r. 2011 uplynulo 150 let- postavení věže kostela, zavzpomínal presbyter Josef Šedivý. Na závěr programu mohli návštěvníci navštívit osvětlenou věž kostela a shlédnout prezentaci akcí sboru od r. 2010 do současnosti. Doprovodnými akcemi byla prezentace střediska Betlém a výstavy keramiky s drátem Dany Bobkové a dřevořezby Jana Pokorného. Po celou dobu byla v kostele otevřena kavárnička s možností občerstvení se kávou , čajem koláčky.

Snad se nám podařilo připravit příjemný večer pro asi 200 návštěvníků, kteří docela zaplnili kostel. Poděkování patří všem, kteří se aktivně na programu podíleli a díky nimž jsme letos mohli náš kostel veřejnosti opět otevřít.

 

Foto. Libuše Vinterová, text: Dana Bobková

Plán výstav v evangelickém kostele v době turistické sezony květen – říjen 2012

květen 2012 Jindřich Demela - obrazy (pastel)
  Vernisáž výstavy v neděli 22. dubna  2012
červen 2012 Jan Pokorný - Dřevořezba
  Dana Bobková - Keramika a drát
  Vernisáž výstavy v neděli 27. 5. 2012
červenec 2012 Jiří Zajíc - fotografie z cest
  Vernisáž výstavy  1. července 2012
srpen 2012 Klašková Dagmar - krajinomalba (olej, akvarel)
  Vernisáž výstavy  29. července 2012
září 2012 Martin Grúň - autistické obrazy (kresba)
  Jitka Grúňová - poetická fotografie
  Vernisáž výstavy 2. září 2012
říjen 2012 Libuše Hochmannová - obrazy
  Vernisáž výstavy 30. září 2012

Slavnostní otevření výstav bude v plánovaném termínu po ukončení bohoslužeb v 10,45 hod. Návštěvníci a zájemci budou moci navštívit výstavy každou neděli od 14 do 16 hodin, kdy bude kostel otevřen. Vstupné dobrovolné.

Vánoční koncert pěveckého sboru Izmael

Dne 25. prosince 2011 v 18:00 v evangelickém kostele v Kloboukách u Brna se konal tradiční vánoční koncert pěveckého sboru Izmael. V krásné vánoční atomsféře zazněly vánoční koledy, skladby J.S.Bacha, B. Martinů, L. Vierneho a M. Duprého.

Účinkující: Izmael (zpěv), K-VOKÁL (zpěv), Stanislav Heller (varhany).