Rodinná bohoslužba

Čas bláznivé radosti

Z čeho pramení naše radost? Jak se radost projevuje?

Srdečně Vás zveme na rodinnou bohoslužbu se slavením sv. Večeře Páně.
27. června 2021 v 9:30 v Kloboukách u Brna
Pokud počasí dovolí bohoslužba bude na zahradě, kde pak opečeme buřty.

Noc kostelů 2021

Srdečně Vás zveme na Noc kostelů, tentokrát bez velkého programu, ale o to možná útulněji. Prostor bude na popovídání u táboráku i ztišení v kostele.

Nabídka odlehčovacích služeb

Pro seniory a dospělé osoby s tělesným nebo jiným zdravotním postižením

Kurz základů evangelické teologie v Brněnském seniorátu

Záměr: Poskytnout zájemcům ucelenou informaci o základech evangelické teologie, nabídnout účast na společenství vytvořeném skupinou účastníků i prostor k reflexi. Očekávaní zájemci: Členové sborů brněnského seniorátu, kteří uvažují o službě výpomocného kazatele, ale také další zájemci o hlubší vzdělání v evangelické teologii. Příslušnost ke kterékoli církvi ani deklarovaný vztah ke křesťanskému vyznání však není podmínkou účasti.

Doba konání: Červen 2021 – červen 2024.

Kurz pro vzdělávání nejen budoucích výpomocných kazatelů

Všem sborům Brněnského seniorátu ČCE

Od června tohoto roku bychom v našem seniorátě rádi zahájili nový cyklus vzdělávání pro všechny, kteří mají hlubší zájem o bohoslovecké vzdělávání a chtěli by do větší hloubky poznat život naší církve.