Křest

Co je to křest?

Křest znamená pro člověka ujištění, že byl díky Ježíši Kristu jednou provždy přijat do společenství Božího lidu. Bůh nám při křtu slibuje být věrný navěky a navždy. Toto Boží dobrodiní může člověk pouze přijmout a být za ně vděčný. Z lidské stránky je křest vyznáním naší víry a odhodláním žít podle Boží vůle a odpírat zlému. Nikdo z nás to nemůže slíbit než s prosbou o Boží pomoc a vedení. I kdybychom se později k Bohu nehlásili a jeho lásku ignorovali, Boží závazek vyslovený při křtu platí a můžeme se k němu až do poslední chvíle svého života přiznat. Při této svátosti Boží lásku a věrnost připomíná voda, kterou je polita hlava křtěného člověka. Voda symbolizuje očištění od hříchu a nový začátek - ve smyslu překročení řeky nebo záchrany před utonutím.

Kdo může být pokřtěn?

V naší církvi jsou křtěny jak děti, tak dospělí. Záleží na každé rodině, zda rodiče dají své děti pokřtít nebo je povedou tak, aby se mohly dát pokřtít později na základě vlastního rozhodnutí.

Křest v našem sboru

Křest v našem sboru probíhá při nedělních bohoslužbách. Termín křtu je nutné domluvit s farářem sboru.