Diakonie BETLÉM

Diakonie ČCE-středisko BETLÉM je nestátní neziskovou organizací poskytující sociální služby lidem s těžkým zdravotním postižením. Středisko BETLÉM spolupracuje s evangelickým sborem v Kloboukách u Brna BETLÉM je zapsán v elektronickém registru poskytovatelů sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a je právnickou osobou evidovanou Ministerstvem kultury jako účelové zařízení Českobratrské církve evangelické (ČCE). Přímým zřizovatelem BETLÉMA je Diakonie ČCE působící v celé ČR.

Našim posláním je pomáhat lidem se zdravotním postižením. Pro zajištění této pomoci poskytujeme vybrané sociální služby, podporujeme kontakt s rodinou a spolupracujeme s odborníky. Při poskytování pobytových služeb vytváříme malé domácnosti, v nichž má každý člen své jedinečné místo. Důležitou inspiraci pro naší službu čerpáme ze svědectví Písma svatého a z příkladu Pána Ježíše Krista, který s láskou sloužil všem lidem bez rozdílu.