Staršovstvo

Staršovstvo je správní orgán farního sboru. Zejména mu přísluší pečovat spolu s farářem nebo jáhnem o bohoslužebná a katechetická shromáždění, o duchovní život rodin sboru, o hospodaření sboru, o ekumenické vztahy a misijní činnost v obvodu sboru. Podporuje kazatele a pomáhá jim v jejich práci, ve vzájemné bratrské odpovědnosti dbá, aby život kazatelů, starších i celého sboru byl ve shodě se svědectvím Písem svatých a s církevním řádem. Stávající staršovstvo bylo zvoleno na výročním sborovém shromáždění v březnu 2017.
Řád o správě církev - staršovstvo

Členové staršovstva jsou:

Vostřák Tomáš - předseda staršovstva, kurátor sboru - 774936575 tvostrak@gmail.com
Zuštinová Martina - místopředseda staršovstva, farářka sboru - 608579839 cceklobouky@seznam.cz
Zajíc Petr - místokurátor, pastorační pracovník - 777825555 zajic@rikfer.cz

Blažek Petr - 776253657 blazek.pitr@centrum.cz Klobouky u Brna
Dostálová Hana - 604781703 dost.h@seznam.cz, Klobouky u Brna
Chrástková Jitka - 604425116 jimatej@seznam.cz, KS Brumovice
Jež Pavel - 777138725 pavel.jez@seznam.cz, KS Velké Hostěrádky
Lexová Jana - 777936576 lexova@betlem.org, Kašnice
Lexa Lubomír - 606254113 lexa1@seznam.cz, Krumvíř
Květa Moučková - Klobouky u Brna
Pilát Jiří - 737448591 pilatji@seznam.cz, Klobouky u Brna
Sedláček Vít - 776636401 vinarstvi.sedlacek@centrum.cz
Marcolla Michal - 732 214 949, marcomi@centrum.cz, Klobouky u Brna
Zvonař Martin - 601 392 770, martin.zvonar@seznam.cz, Brumovice
Alena Honcová Pešlová - náhradnice
Oprchalová Libuše - náhradnice