Andělé sboru

Chválím vás, že si mne stále připomínáte a držíte se tradice, kterou jste ode mne přijali.

apoštol Pavel korintským křesťanům

andel_sboruCenu Anděl sboru uděluje staršovstvo klobouckého sboru jako vyjádření své vděčnosti a poděkování za dlouholetou službu nebo mimořádný čin ve prospěch klobouckého sborového společenství. Poprvé byla udělena v roce 2013 a předání se ujal při příležitosti své návštěvy sboru v rámci bohoslužeb slavnosti Díkčinění dne 6. října 2013 tehdejší bratr synodní senior Josef Ruml a sestra synodní kurátorka Lia Valková.

Ocenění obdržely:


a další - 2020